برای مشاهده برنامه‌های مورد نیاز کلیک کنید.

اطلاعیه‌ها و فیلم‌های آموزشی مرتبط با آموزش مجازی دانشگاه در صفحه آموزش‌های آزاد و مجازی  نیز قابل مشاهده است.

 

 

 

فیلم‌های آموزشی برای اساتید

لینک تکمیلی

معرفی سامانه، نحوه ورود و تغییر رمز عبور

 

راهنمای ایجاد کلاس آنلاین

ذخیره و ضبط کلاس

راهنمای برگزاری و مدیریت کلاس آنلاین

 

راهنمایی بارگذاری فایل‌ها و مستندات درسی

 حجم مجاز هر فایل پیوست 150 مگابایت می باشد.

راهنمای ایجاد تمرین‌های درسی

 حجم مجاز هر فایل تمرین 10 مگابایت می باشد.

راهنمای جامع برگزاری آزمون

راهنمای برگزاری آزمون تشریحی

راهنمای تصحیح آزمون های تشریحی برگزارشده

 فایل راهنمای ایجاد آزمون

راهنمای افزودن دانشجویانی که خارج از تقویم انتخاب واحد کردند به کلاس های برخط

ثبت خبر و گذاشتن پیام به منظور اطلاع رسانی به دانشجویان یک درس